Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CHO WEBSITE

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Blog sẽ chỉ thu thập các thông tin sau của khách hàng: Các thông tin thu thập từ quá trình Người dùng (User) sử dụng Blog: Địa chỉ IP, số lần truy cập, vị trí địa lý, ….
Việc thu thập các thông tin từ quá trình sử dụng giúp Ban Quản Trị có thể nắm bắt được vị trí, thói quen người dùng, cho phép cung cấp các thông tin có tính hiệu quả cao hơn cho Người dùng.
Mục đích của việc thu thập thông tin: Hành động thu thập, quản lý và sử dụng thông tin của các User nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). Đồng thời các thông tin này sẽ giúp BQT Blog có thể hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của người dùng.

2. Phạm vi dùng thông tin

Các thông tin thu thập từ Người dùng được sử dụng trong các trường hợp sau:
– Cung cấp thông tin cho Người dùng.
– Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho Người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
– Hỗ trợ, tư vấn và giải quyết khiếu nại trong quá trình Người dùng sử dụng dịch vụ của Blog
– Gửi thông báo về các thông báo và thông tin mới nhất trên Blog như thư mời, các thay đổi về chính sách, cảnh báo vi phạm, …
– Thông tin sẽ được sử dụng nếu có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Người dùng sẽ được tự động sao lưu và bảo mật trong bộ nhớ máy chủ của Blog trong suốt thời gian Người dùng sử dụng Blog. Ngoài ra Người dùng có thể yêu cầu Ban Quản Trị xóa thông tin của mình bằng cách gửi email hoặc liên hệ số Hotline.

4. Tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Các dữ liệu cá nhân Người dùng sẽ được các tổ chức/cá nhân có thẩm quyền tiếp cận và sử dụng, bao gồm:
– Ban Quản Trị Blog
– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Cố vấn tài chính, bộ phận pháp lý và kiểm toán cho Ban Quản Trị khi phát sinh trường hợp cần phải biết thông tin cá nhân Người dùng
– Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người dùng (nếu có)

5. Cam kết bảo mật thông tin người dùng

Ban Quản Trị Blog luôn cố gắng đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của User. Mọi dữ liệu đều được lưu trữ tại máy chủ có uy tín cùng các biện pháp bảo vệ kĩ thuật số, vật lý theo quy trình chặt chẽ. Đồng thời việc sử dụng chứng chỉ SSL, máy chủ dự phòng, trung tâm dữ liệu cùng công nghệ bảo mật phức tạp sẽ giúp bảo vệ mạnh mẽ thông tin cá nhân của Người dùng.
Ban Quản Trị sẽ liên tục kiểm tra các lỗ hổng bảo mật và sửa chữa nâng cấp kịp thời.