Italian Coffee

Nhà tài trợ Vàng: Shot Cafe

Đã trúng: 2/100 | Xác suất: 1/3

Mô tả: Khách hàng được chọn 1 trong những loại cafe sau: Espresso, Cappuchino, Latte, Mocha Quán có không gian ấm cúng, trang trí... chi tiết

Vietnamese Coffee

Nhà tài trợ Vàng: Shot Cafe

Đã trúng: 0/100 | Xác suất: 1/3

Mô tả: Khách hàng được chọn 1 trong 2 loại cafe sau: Đen đá/nóng hoặc Nâu đá/nóng. Quán có không gian ấm cúng, trang trí... chi tiết